Andere tijden door hogere bouwkosten?

 

Tijdens de economische crisis konden veel projecten gunstig worden aanbesteed. Er was veel concurrentie op de markt. In 2016 hebben we die situatie zeer snel zien veranderen. De woningmarkt herstelde zich waardoor veel aannemers, onderaannemers en leveranciers inmiddels weer over veel werk beschikken. De bouwprijzen zijn daardoor snel gestegen. Het is nog de vraag welke impact dat heeft op de stichtingskosten, omdat Talis voornemens is om in nieuwe projecten overwegend kleinere woningen te bouwen (passend bij de grote vraag van één- en tweepersoonshuishoudens). Wellicht wordt de hogere prijs per m² gecompenseerd door het beperken van de m² per woning.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015