Benchmarking en benchlearning

 

 

/ Aedes-benchmark

De uitkomsten van de laatste Aedes-benchmark hebben we in breed verband besproken met bestuur en management. De bewustwording van resultaten en kosten in relatie tot het ingezette beleid en de gemaakte keuzes wordt door benchmarking groter. Je kunt zien welk effect een bepaalde beleidskeuze heeft en hier het gesprek met elkaar over voeren. Samen met zeven andere corporaties uit de regio en een extern bureau hebben we in 2016 gewerkt aan de vergelijkbaarheid van elkaars gegevens. Dit is een belangrijke stap om de komende jaren van elkaar te kunnen leren. Met de uitkomsten van de benchmark die eind 2016 is verschenen gaan we in 2017 intern en met de andere corporaties aan de slag.

 

/ Uitwisseling

Over verschillende onderwerpen hebben we ervaringen en informatie uitgewisseld met andere corporaties. Een voorbeeld daarvan is het bezoek aan een collega-woningcorporatie om te kijken hoe het inkoopproces daar is georganiseerd. Een ander voorbeeld is de driemaandelijkse kennisuitwisseling met de corporaties die hetzelfde computersysteem gebruiken als Talis. Of de presentatie en uitleg die wij andere corporaties en bedrijven hebben gegeven over hoe wij intern de Dag van de Mobiliteit hebben georganiseerd. In 2017 gaan we met dit soort uitwisseling door en lopen verschillende medewerkers bijvoorbeeld een aantal dagen mee bij andere corporaties om zo over en weer van elkaar te kunnen leren.

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015