In de pers

‘Supergoedkoop huren tegenover het station, ‘De kleinste huurhuizen weer een paar tientjes goedkoper’ tot ‘Talis wil vaker huurcontracten voor een paar jaar’. Onze inspanningen om de beschikbaarheid van betaalbare woningen te vergroten zijn niet onopgemerkt gebleven.

Still uit een filmpje over budgetcoaching

Doordat haar zoon met drie kinderen onverwacht bij haar moest komen wonen, kwam mevrouw Roos in de schulden. Een budgetcoach hielp haar hierbij. “Ik vind dat ik heel erg goed en fijn geholpen ben, dat de mensen echt begrip hebben voor je. Het was een prettige manier van omgaan met de schulden. Hoe eerder je er bent, hoe makkelijker je geholpen kunt worden”.

Betaalbaarheid

 

Betaalbaarheid blijft een belangrijk thema voor ons. We hebben in 2015 en 2016 de huurprijzen van duurdere huurwoningen voor onze doelgroep verlaagd, waardoor de woonlasten omlaag gaan. Daarnaast hebben we er in ons huurbeleid voor gekozen om de huurprijs aan te laten sluiten bij de kwaliteit van de woning. Ook zijn de woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen dat past bij de huurprijs. Het resultaat is dat meer dan 95% van de nieuwe huurders zogenaamd passend gehuisvest is. Hiermee voldoen we aan de wet over passend toewijzen die vanaf 1 januari 2016 van toepassing is.

 

Aantal woningen per huurprijscategorie (streefhuur):

 

*Dit zijn zorgwoningen waarvoor scheiden van wonen en zorg niet van toepassing is.

 

We hebben in 2016 gekozen voor een gematigde huurverhoging vanwege het betaalbaar houden van de woningen. De laagste inkomensgroep (onze doelgroep) kreeg een huurverhoging van 1,7%, terwijl 2,1% wettelijk was toegestaan. Daarbij hebben we ook dit jaar weer gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat de middelste inkomensgroep een verhoging van 2,6% kreeg en de hoogste groep 4,6%. We geven een inkomensafhankelijke huurverhoging om zo huishoudens met een inkomen dat niet meer behoort tot de EU-doelgroep, te stimuleren om te verhuizen.

 

Een bijkomend voordeel van de verlaagde huurprijzen is dat we niet langer de concurrent zijn van marktpartijen die zich op het middensegment willen richten. Door ons te richten op het lagere prijssegment, willen we stimuleren dat marktpartijen het hiaat opvullen en huurwoningen gaan bouwen met een huurprijs tussen € 600 en € 800. Hierover zijn we ook met de gemeente Nijmegen en beleggers in gesprek. De eerste pilot loopt in Grote Boel in de Waalsprong. Hiermee is Talis niet meer de huisvester van de middeninkomens, maar pakken we wel onze rol als verbinder.

 

Ook bij groot onderhoud zie je dat we werken aan betaalbaarheid. Zoals in Nijmegen bij de flat aan de Aubadestraat in Neerbosch-Oost. We verduurzamen woningen zonder huurverhoging voor de zittende huurder. Dit merken de huurders in hun portemonnee.

 

Huurachterstand

 

Verloop achterstand 2016 (€)

 

 

Gelukkig lukt het de meeste huurders om op tijd de huur te betalen. Ook in 2016 is de huurachterstand nog verder teruggelopen. In totaal bedraagt die € 0,7 miljoen ten opzichte van € 1 miljoen in 2015 en € 1,8 miljoen in 2014.

 

 

Helaas zijn er ook huurders die het niet lukt om de huur op tijd te betalen. Hen helpen we graag waar we kunnen. Door bijvoorbeeld budgetcoaching aan te bieden, stellen we huurders in staat grip te krijgen op hun huishoudboekje. Een onafhankelijke coach begeleidt de huurder tijdelijk. Ze gaan samen op zoek naar de mogelijke oorzaken waardoor betalingsproblemen zijn ontstaan en stellen een plan op om weer overzicht te krijgen. De huurder blijft zelf verantwoordelijk voor en de baas over de eigen financiën. Dit levert meer inzicht en betere financiële vaardigheden op en de zelfredzaamheid wordt vergroot. Het afnemen of zelfs wegnemen van financiële druk heeft meestal een positief effect op de deelnemers. Vanwege het gunstige resultaat gaan we in 2017 door met budgetcoaching.

Verder hebben we in Nijmegen het convenant ‘Op de rit’ ondertekend. Samen met de gemeente, Nuon, Vitens, CZ, VGZ en de andere woningcorporaties in Nijmegen. Doel is om betalingsachterstanden bij deze organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te kunnen pakken, als de schulden nog niet hoog zijn opgelopen.

 

Als het dan ondanks alle inspanningen niet lukt om betalingsregelingen te treffen of andere goede afspraken te maken, gaan we alsnog over tot ontruiming. In 2016 zijn 81 ontruimingen aangezegd die te maken hadden met huurachterstand. Hiervan hebben we er 63 kunnen annuleren. Grotendeels omdat er uiteindelijk betaald is, een betalingsregeling is getroffen of doordat de huurder vrijwillig is vertrokken. In 18 situaties (14 in Nijmegen en 4 in Wijchen) was het noodzakelijk de ontruimingen daadwerkelijk uit te voeren. Dat is een dalende lijn sinds 2013 toen we nog 26 ontruimingen vanwege huurachterstand hadden.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015