Blijven bewegen

 

Talis is als sociale huisvester voortdurend in beweging. We hebben aan honderden bestaande woningen groot onderhoud uitgevoerd om deze geschikt te maken voor de komende 25 jaar. En bijna 300 nieuwe woningen opgeleverd. Na aftrek van de bestaande woningen die we verkocht hebben (bijna 130) betekent dit dat we per saldo 170 woningen aan ons bezit hebben toegevoegd om te voorzien in de vraag naar sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er ieder jaar (niet voorziene) ontwikkelingen die onze aandacht vragen. In 2016 was dat vooral de grote toestroom van asielzoekers en de verwachte toename van de woningvraag van vergunninghouders en kwetsbare personen.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015