Disclaimer

De tekst van het jaarverslag van 2016 is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Op die pagina’s van deze website waar de tekst is ingekort, staat dat aangegeven in de linker kantlijn.

 

Algemene gegevens

 

Statutaire naam

Stichting Talis

 

Vestigingsplaats

Nijmegen

 

Adres

Waalbandijk 18

6541 AJ Nijmegen

 

Datum oprichting corporatie

25 november 1936

 

Fusiedatum

1 januari 1999

 

Datum laatste statutenwijziging

6 mei 2015

 

Datum Koninklijk Besluit toelating

27 mei 1937, nummer 90

 

Datum Koninklijk Besluit verlenging

10 maart 1981, nummer 53

 

Talis staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Nijmegen en omstreken onder nummer 10017157.

 

Governancecode

Talis onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2015. Deze code kent vijf principes die leidend zijn voor het inrichten van de (bestuurlijke) organisatie, de kwaliteit, de transparantie de cultuur en het gedrag. Het belang van onze huurders en andere belanghebbenden staat hier voorop. De code en de normen die uit de code voortvloeien, beperken zich niet alleen tot de bestuurders en toezichthouders, maar hebben ook betrekking op de medewerkers die werkzaam zijn binnen Talis.

 

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015