Het oprichtingsbestuur van Accio met links onderaan voorzitter Riek Janssen. “We willen dat huurders aan het roer blijven staan en ook echt inspraak hebben in belangrijke besluiten”.

Huurdersvereniging Accio

 

 

Op 26 november was de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van Accio. Met een hoge opkomst van ruim 160 mensen was het bestuur van Accio dik tevreden. Tijdens de ALV is het ‘oprichtingsbestuur’ afgetreden en is het nieuwe bestuur  door de leden gekozen. Onderwerpen als het werkplan Accio in 2017 en meedoen in themagroepen zijn besproken. In 2017 ligt de focus vooral op het verder vormgeven van de huurdersvereniging en het contact met de achterban. Het bestuur wordt hierin ondersteund door adviesbureau Atrivé.

Accio en Talis hebben in oktober samen huurdersbijeenkomsten georganiseerd in Nijmegen en Wijchen. De belangstelling was groot. In verschillende rondes hebben huurders, bestuursleden van Accio en medewerkers en bestuurders van Talis met elkaar gesproken over onderwerpen als huurdersparticipatie, huurbeleid, zelf aangebrachte voorzieningen en doorstroming. Ons huurbeleid en de prestatieafspraken staan natuurlijk ook in 2017 op de agenda.

 

 

Tijdens de huurdersbijeenkomsten - die we samen met onze huurdersvereniging Accio hebben georganiseerd – hebben we deze beeldende toelichting gebruikt. Het laat zien waar we voor staan, mee bezig zijn en wat we tijdens die bijeenkomsten met huurders gingen bespreken.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015