Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

 

In juni 2016 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het eerst de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties gepubliceerd. Dit probeert een indicatie te geven van het maatschappelijk gebonden vermogen dat een corporatie tot haar beschikking heeft om haar volkshuisvestelijke taak nu, maar ook in de toekomst, uit te oefenen.

 

De bestedingsruimte wordt uitgedrukt in drie verschillende vormen van inzet van de bestedingsruimte: investeringen in nieuwbouw, investeringen in renovatie / duurzaamheid en huurverlaging- of matiging. Bij iedere categorie afzonderlijk wordt aangegeven wat de maximale bestedingsruimte is wanneer alle middelen op dat betreffende doel ingezet worden. Dat betekent dat de bedragen in de drie verschillende categorieën niet optelbaar zijn: het is of/of. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens uit dPi 2015 en dus op de begroting 2016 en meerjarenprognose 2017-2020. De uitkomsten van Talis zijn terug te vinden in onderstaande tabel. In 2017 zal het ministerie een nieuwe indicatieve bestedingsruimte bekendmaken op basis van de nieuwe begrotingsgegevens.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015