Inleiding

 

In de Nijmeegse en Wijchense samenleving zijn we als sociale huisvester vaak herkenbaar aanwezig. Veel minder zichtbaar is onze interne organisatie die deze werkzaamheden faciliteert. Daarom willen we hier graag vertellen over de resultaten die we op dat vlak hebben bereikt. Over het stroomlijnen van besluitvorming om onze slagkracht te vergroten. Over het vergroten van ons kostenbewustzijn en zo nog beter middelen in te zetten. Over het maken van prestatieafspraken met de gemeenten Nijmegen, Wijchen en huurdersvereniging Accio. Over het vergroten van de huurdersparticipatie door het versterken van onze relatie met Accio. En niet in de laatste plaats door voortdurend te investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015