Inleiding

 

Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de implementatie van de nieuwe Woningwet. Op financieel gebied was dit onder andere door de introductie van het Reglement financieel beleid en beheer, waardering op marktwaarde volgens de full-versie van het handboek en de scheiding van DAEB en niet-DAEB-activiteiten. Ook is de ingezette efficiencyslag om te komen tot een besparing van de beheerlasten voortgezet. De financiële resultaten van 2016 en de meerjarenprognose geven een positief beeld van de financiële positie van Talis. De financiële ratio’s blijven binnen de normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties. Daarmee blijven we in aanmerking komen voor borging, wat van belang is om onze ondernemingsdoelstellingen en ambities te kunnen realiseren. We geven een toelichting op het bereikte bedrijfsresultaat, onze huidige en verwachte financiële positie en daaraan verwante onderwerpen.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015