Talis ondersteunt huurders met advies, levering en montage van Wmo-voorzieningen. Toen we hier een paar jaar geleden mee begonnen, kregen we vaak boze reacties als we vertelden dat de kosten voor eigen rekening zijn. Inmiddels is maatschappelijk breed geaccepteerd dat we de kosten hiervoor niet met z'n allen meer kunnen opbrengen. Van 1 verzoek per maand zijn we naar 3 tot 5 verzoeken per week gegaan.

De technisch beheerders nemen in de woning op wat de wensen zijn en geven aan wat wij kunnen bieden en wat daarvan de kosten zijn. Er is een lijst met artikelen die we kunnen leveren. Een bewoner krijgt schriftelijk een prijsopgave, tekent voor akkoord, spullen worden besteld, en onze monteur brengt de voorziening dan op de juiste plaats aan. De huurder betaalt de kostprijs van de onderdelen en de montage tijd minus 1 uur.

Kostenbewustzijn

 

Sinds enige jaren loopt binnen Talis het programma Kostenbewustzijn. Door meer bewust te worden van onze bedrijfskosten kunnen we daar beter op sturen. We doen dat door gegevens over kosten te analyseren, te bespreken met direct betrokkenen en in breder verband te presenteren. Op deze manier verbeteren we onze bedrijfsvoering en zetten we ons maatschappelijk vermogen goed in. Deze inspanningen hebben de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen. Onze (beïnvloedbare) bedrijfsvoeringskosten zijn de afgelopen jaren fors gedaald met circa € 2,5 miljoen in totaal (de rode lijn in onderstaande grafiek). We hebben dit onder andere gedaan door inhuur fors terug te brengen. Dit is mogelijk gemaakt door te sturen op de inzetbaarheid en belastbaarheid van medewerkers, waardoor we met een gelijk aantal medewerkers meer projecten en activiteiten realiseren. Daarnaast zijn we er in geslaagd om flink te besparen op onze huisvestingslasten. Wel zien we dat de (niet-beïnvloedbare) kosten van belastingen en heffingen fors zijn gestegen de afgelopen jaren (de groene lijn in onderstaande grafiek).

 

 

Uit de meest recente Aedes-benchmark (die is gebaseerd op realisatiecijfers over het jaar 2015) blijkt dat we per woning eind 2015 netto bedrijfslasten hadden die € 109 hoger lagen dan het gemiddelde van de benchmark. In die netto bedrijfslasten zitten echter ook kosten zoals onze bijdrage aan de Vogelaaraanpak voor de wijk Hatert (scheelt circa € 40 per woning). Ook levert Talis een forse bijdrage als sociale huisvester, bijvoorbeeld waar het gaat om onderhoud, woningverbetering, nieuwbouw en leefbaarheid. De hoogte van de netto bedrijfslasten is dus verbonden aan de maatschappelijke meerwaarde die gecreëerd wordt.

 

 

Spendanalyse

Een spendanalyse is simpel gezegd het achteraf analyseren van de kwantiteit van alle inkopen. Dit levert harde cijfers op die goed laten zien hoe de inkopen zijn opgebouwd. Door dit inzicht kunnen collega’s proactief handelen en ‘in control’ zijn, waardoor de grip op het inkoopproces wordt verstevigd. Op basis van de uitkomsten van de spendanalyse zijn diverse processen en uitgaven nader bekeken. Te denken valt aan het analyseren van de hoeveelheid facturen die wij binnenkrijgen en hoe dit verminderd kan worden.

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015