Planning-en-controlcyclus

 

De afgelopen twee jaar zijn verbeterslagen gemaakt in de planning-en-controlcyclus-producten (begroting, managementrapportages en jaarrekening). Hiermee wordt de sturing van de interne organisatie op een hoger niveau gebracht. Dit naast de eerder genoemde toegankelijkheid van informatie voor onze stakeholders. In 2017 ligt de focus op versnelling van de planning-en-controlprocessen, omdat externe toezichthouders eerder van informatie moeten worden voorzien.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015