Een voorbeeld van RGS is het onderhoud aan een complex aan de Buffelstraat. Bewoners denken vanaf het begin mee over de aanpak van het onderhoud. Zo stellen ze hun vragen over mogelijke hinder van de werkzaamheden direct aan de aannemer, zodat de aannemer daar rekening mee kan houden. Dit resulteert in het advies om het onderhoud van de binnenkant van de woning los te koppelen van het onderhoud van de buitenkant van de woning. De schil van elke woning is in één dag klaar en de overlast voor onze huurders is beperkt. Huurders en aannemer worden zo gehoord. Om met de woorden van een bewoner te spreken:
“De renovatie heeft op uitstekende wijze plaatsgevonden”.

Resultaatgericht Samenwerken

 

Om beter grip te houden op de onderhoudslasten hebben we in 2015 Resultaatgericht Samenwerken (RGS) geïntroduceerd als nieuwe vorm van opdrachtgeverschap. Bij RGS blijft Talis eindverantwoordelijk voor de staat van een gebouw voor een langere periode, maar wordt de aannemer mede verantwoordelijk gemaakt. Daarbij worden naast de aannemers ook de bewoners vanaf planvorming betrokken bij onze onderhoudsprojecten. In onderstaande grafieken is te zien dat het aantal woningen en de uitgaven via de RGS-methode toenemen, zowel in 2016 als in de jaren daarna.

 

 

Het onderhoudsproject van de Buffelstraat geeft aan hoe Talis de rolverdeling op het gebied van (planmatig) onderhoud ziet. We pakken hierin de rol van regisserend opdrachtgever. We sturen op de kwaliteit en het resultaat van het onderhoud en niet alleen meer op de kosten ervan. Het voorbeeld laat zien dat we zo beter gebruik maken van de expertise van de aannemer. Regisseren door slimmer samen te werken om het juiste onderhoud tegen de juiste prijs uit te voeren. Dit doen we door met vaste aannemers samen te werken tegen vaste prijzen. Doordat aannemers een bepaalde kwaliteit garanderen, worden faalkosten en meerwerk voorkomen. Dit leidt volgens TNO in de toekomst tot een kostenreductie ten opzichte van onze huidige onderhoudsplanning. Voor de huurder resulteert dit in minder overlast en meer herkenbaarheid: één aannemer zit voor meerdere jaren op hetzelfde complex.

 

Om RGS tot een succes te maken is er een cultuuromslag gaande in de eigen organisatie en bij de aannemers. Van directief opdrachtgever naar een meer open houding om gezamenlijk met de betrokken aannemer scenario’s op te stellen. We vragen hen letterlijk hoe zij de kwaliteit van een complex de komende jaren op orde houden. Dit is voor Talis en de aannemers een leerproces.

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015