Risicomanagement

 

Over de risicomanagement binnen projectontwikkeling, zegt onze accountant het volgende: ”de beleving binnen Talis is naar onze mening goed op orde, het proces van risicobeheersing wordt zichtbaar op de werkvloer beleefd en periodiek breed gecommuniceerd met diverse verantwoordelijkheden”.

 

Risicoverantwoording en goed inzicht in de wijze waarop Talis omgaat met haar risico’s is van groot belang. Een goede risicobeheersing is één van de belangrijke thema’s uit de Governance Code voor woningcorporaties. Inmiddels is risicomanagement een regulier onderdeel geworden van het sturen op beheersing van onze processen en projecten.

 

Wij hanteren een indeling in de volgende categorieën:

• Strategische risico’s;

• Operationele risico’s;

• Projectrisico’s.

 

Strategische risico’s zijn regelmatig onderwerp van gesprek in het bestuurlijk overleg. Ook in de raad van toezicht worden de strategische risico’s geagendeerd en besproken.

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015