De wijkbeheerder in de Kolpingbuurt in Nijmegen spreekt regelmatig met de bewoners. Helemaal nu er in die buurt nog veel staat te gebeuren: onderhoud, sloop en nieuwbouw.

Sociaal beheer

 

Zichtbaar in de wijk

De  wijkbeheerders en wijkadviseurs van Talis werken veelal vanuit hun wijkbeheerderskantoren in de wijk, dicht bij onze huurders. Ze kennen veel bewoners en werken nauw samen met partners van Talis in de wijk en zijn herkenbaar op straat en makkelijk aanspreekbaar. Door decentralisatie en bezuinigen in de zorg de afgelopen jaren anticiperen we op mogelijke druk door steeds vaker aanwezig te zijn samen met andere belangrijke zorg- en welzijnspartners. Leefbaarheid heeft zich hierop in 2016 nog meer gefocust door de wijbeheerderskantoren steeds meer multifunctioneel voor de wijk in te zetten. Zo maakt in de Kolpingbuurt een medewerker van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen een dag in de week gebruik van het wijkbeheerderskantoor om bewoners van de Kolpingbuurt te ondersteunen bij het vinden van werk.

 

Het initiatief van de wijkbeheerders om avondrondes te lopen is in 2016 nieuw leven ingeblazen. Zij  lopen één keer per week met z’n tweeën ’s avonds in de wijk. Regelmatig loopt iemand mee van bureau Toezicht & Handhaving. Zij zijn aanspreekbaar en spreken ook bewoners aan die zij normaal gesproken overdag niet thuis treffen.

 

Overlast

Naast de niet-kunners worden wij geconfronteerd met niet-willers. Bewoners die overal hun rommel neergooien, die andermans eigendommen vernielen, die geluidsoverlast veroorzaken, kortom die zich nergens iets van aantrekken. Ook met deze huurders voeren wij gesprekken; we schakelen buurtbemiddeling in, sturen brieven en starten juridische procedures om ze via een gedragsmaatregel of dreigende ontruiming te dwingen tot ander gedrag. Soms lukt dit en soms moeten we daadwerkelijk tot ontruimen over gaan. Gelukkig gebeurt dit niet vaak en als het gebeurt is er een goede afweging gemaakt met gemeente, politie en zorg- en welzijnspartijen die betrokken zijn. In 2016 hebben we drie woningen ontruimd vanwege overlast.

 

Schoon, heel en veilige woonomgeving

Om verloedering van een wijk of complex tegen te gaan zetten wij samen met de bewoners in op een schoon, heel en veilige woonomgeving. Zo zijn er het afgelopen jaar bij 54 eengezinswoningen in de Meijhorst (tuinenproject) huisbezoeken afgelegd samen met medewerkers van het sociaal wijkteam en bureau Toezicht. Door bewoners aan te spreken en kennis te laten maken met elkaar gingen bewoners aan de slag in hun tuinen. In 2015 zijn de bouwwerkzaamheden van de flats in de Voorstenkamp afgerond. Deze flatjes in de Voorstenkamp zijn een aandachtsgebied voor Bureau Toezicht & Handhaving omdat er vaak veel afval rondom de flats gedumpt wordt. Ook voor Talis zijn de flatjes een aandachtsgebied door het afval in de algemene ruimtes en op de galerijen. Daarom hebben we de samenwerking opgezocht en een opruimdag gehouden. Bij iedere flat zijn we deur aan deur aan gaan bellen om bewoners te betrekken. Hierdoor ontstond het gesprek dat zo belangrijk is om mensen bewust te maken.

In Zwanenveld hebben wij bij twee van de vier hoogbouwflats camera’s geplaatst en de bergingsdeuren vernieuwd en voorzien van veiligheidsglas. Hierdoor zijn de bergingsgangen lichter, wat een gevoel van veiligheid geeft bij de bewoners.

 

Een wijkbeheerder kwam naar aanleiding van een ruzie tussen twee buren met een van hen in gesprek. Het probleem van overlast was snel opgelost, maar bij deze bewoonster bleek veel meer aan de hand te zijn. Hij signaleerde eenzaamheid, slechte gezondheid, een woning die erg groot was, armoede en weinig tot geen familie om op terug te vallen. Hij heeft haar geholpen bij het zoeken naar een meer passende woning. Vervolgens heeft hij vrijwilligers ingeschakeld via onze zorgpartners, zodat ze hulp had bij het verhuizen. Daarna samen met deze mevrouw naar de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wijchen gegaan om een scootmobiel aan te vragen, zodat ze mobieler werd en vaker de woning uit kon. Tijdens de verhuizing heeft de wijkbeheerder contact gezocht met haar zus waarmee zij al dertig jaar geen contact meer had. Tijdens hun gesprek, in zijn bijzijn, is veel besproken en aan het einde van het gesprek werd alles vergeten en vergeven. Inmiddels hebben ze maandelijks contact.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015