Aubadeflat voor groot onderhoud

We hebben een aannemer gevraagd huiskamers

in te richten voor de bewoners die hinder van het groot onderhoud kunnen ervaren. Zowel de bewoners van de Aubade- als de Symfoniestraat

in Neerbosch-Oost hebben de ruimtes omarmd en het tot ‘Ari’s Place’ gedoopt. Ari’s Place brengt mensen bij elkaar en zo kunnen er leuke initiatieven ontstaan; er is samen gekookt en

er is een rollatorwedstrijd gehouden. Met deze initiatieven draagt het uitvoeren van onderhoud

ook bij aan het versterken van de onderlinge saamhorigheid in de buurt.

Veel aandacht voor bestaand bezit

 

In 2016 hebben we opgeschreven welke richting we de komende jaren met onze woningportefeuille op willen: ons nieuwe strategisch vastgoedbeleid. De liefde en zorg voor het thuis van onze huurders loopt daar als een rode draad doorheen. Dat is niet nieuw. Vooruitlopend op de herijking van het strategisch vastgoedbeleid hebben we fors geïnvesteerd in de kwaliteit en het uiterlijk van onze woningen in Dukenburg, Neerbosch-Oost en Wijchen-Noord. De komende jaren staan onder meer de woningen in Wijchen-Zuid en de Kolpingbuurt in Nijmegen op het programma.

 

We zijn in 2016 begonnen met de aanpak van drie hoogbouwflats met in totaal 224 woningen in Neerbosch-Oost. Inmiddels is de flat aan de Aubadestraat klaar. Hierdoor is de kwaliteit van de woningen verbeterd en heeft ook de entree van de wijk Neerbosch-Oost een nieuwe ‘smoel’ gekregen. De flats aan de Symfonie- en Nocturnestraat leveren we in 2017 op.

 

Aan de rand van Hatert in Nijmegen hebben we van 240 portiekflats de douche, keuken, toilet, en de buitenkant onder handen genomen. De woningen zijn nu groter (balkon), energiezuiniger en veiliger. En ze hebben weer een fris uiterlijk. Aanvankelijk waren de bewoners sceptisch gezien de overlast  die de aanpak met zich mee zou brengen. We hebben deze zorgen weg kunnen nemen door hier samen met de aannemer direct mee aan de slag te gaan. Hierdoor kregen we na oplevering veel complimenten. Niet alleen voor de nieuwe keuken, het frisse uiterlijk en het grotere balkon, maar ook voor de pragmatische en klantgerichte aanpak.

 

De feiten van beide projecten op een rijtje:

 

 

 

 

 

Woningen in Hatert voor en na het groot onderhoud

Tijdens het project kregen bewoners, aannemer en Talis steeds meer vertrouwen in elkaar. Niet alle bewoners waren altijd even positief, maar gelukkig kregen we ook genoeg complimenten. Alle huurders zijn uiteindelijk enorm trots op de grote balkons die ze hebben gekregen.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015