Een brievenbus die uitpuilde was voor een wijkbeheerder aanleiding om contact te gaan maken met de huurder. Vervolgens is contact gezocht met het sociaal wijkteam en zijn een medewerker van het sociaal wijkteam en de wijkbeheerder samen op huisbezoek geweest. Resultaat is dat de wijkbeheerder het stokje

kon overdragen en de huurder ambulante begeleiding krijgt.

Een 87-jarige bewoonster is bijna haar woning uitgezet vanwege huurachterstand. Door inzet

van de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) en

het inschakelen van het sociale wijkteam is dit gelukkig voorkomen. De inwonende dochter

- met drankprobleem en toegang tot de betalings-rekening van de bewoner (moeder) - is begeleid naar de hulpverlening.

In Wijchen kenden onze wijkbeheerders – mede door het lopen van avondrondes - een Syrische statushouder. “We hebben toen een gesprek met hem gehad. En daarna hem gevraagd ons te helpen als tolk bij overlastzaken of (andere) gesprekken met vergunninghouders. Doordat we hem kunnen vragen ons te helpen, zijn er al veel problemen opgelost die door de taalbarrière lastig waren. Hij doet inmiddels trouwens vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk”.

Ook hebben wij een oudere vrouw in contact gebracht met een blinde vrouw. Door het contact

is de eenzaamheid van de oudere vrouw verminderd en de blinde vrouw wordt geholpen

met haar wekelijkse boodschappen. De een

vind het leuk dat ze iets te doen heeft en de

ander wordt ermee geholpen.

Verbinding en samenwerking

 

Urban Partner (professionals in de wijk)

Samenwerking regieteams en sociale wijkteams

Huisvesten kwetsbare doelgroepen en vergunninghouders

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015