Verkoop

 

Het verkopen van woningen kun je zien als een van de stimuleringsmaatregelen om scheefwoners te verleiden geen huurder te blijven. Daarnaast is verkoop ook een middel om wijken gedifferentieerder te maken en onze woningvoorraad te verversen.

 

We hebben 128 woningen verkocht in 2016. Daarvan zijn er 31 aan zittende huurders verkocht. Dit waren er 24 in 2015. Van de 128 woningen zijn er 61 zonder koopvorm (47 in Nijmegen en 14 in Wijchen) verkocht, 54 (36 in Nijmegen en 18 in Wijchen) woningen zijn met Koopgarant verkocht en 5 woningen zijn na terugkoop met Koopgarant zonder koopvorm en 8 opnieuw met Koopgarant doorverkocht. Het aantal terug- en doorverkopen neemt toe.

Ook hebben we bedrijfsonroerendgoed verkocht: twee panden.

 

In 2016 voerden we nog steeds het label ‘Een eigen huis’. Hiermee bieden we koopstarters de mogelijkheid een eigen woning te bezitten. Door de veranderde wetgeving was de stap naar een koopwoning voor veel huurders en starters erg groot, terwijl ze ook niet in aanmerking kwamen voor een (andere) sociale huurwoning. Door middel van ‘Een eigen huis’ werd deze groep mensen in staat gesteld om eigenaar van een woning te zijn.

De koopvormen die Talis aanbood, de Starters Renteregeling en Koopgarant, droegen bij aan de doelstellingen die we hebben gesteld. Echter medio 2016 is de Starters Renteregeling beëindigd. En we hebben besloten om per 1 januari 2017 te stoppen met de koopvorm Koopgarant. Het verkopen van woningen met een bepaalde koopvorm past niet meer bij onze kerntaak van een sociale huisvester. Verder hebben de ontwikkeling van de regionale woningmarkt, de gunstige rentestand en de gunstige hypotheekregels ervoor gezorgd dat het gebruik van ondersteunende maatregelen, zoals Koopgarant, niet meer nodig zijn bij het kopen en verkopen van woningen. Het kopen van een woning voor de middeninkomens is inmiddels weer een reële optie. We zien ook dat de EU-doelgroep (bruto inkomen tot € 35.739, prijspeil 2016) in veel gevallen geen korting nodig heeft en kan kopen volgens reguliere verkoopvoorwaarden.

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015