Een van de eerste huurders van woontoren Nimbus kreeg in maart  zijn sleutel.  De dag na oplevering van aannemer Slokker naar Talis, kregen de eerste 36 huurders hun sleutel. De klusspullen kwamen snel tevoorschijn en de hele dag was het een komen en gaan van nieuwe huurders met hun hulptroepen.

We stimuleren doorstroming

 

Er zijn in Nijmegen en Wijchen voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep, maar er wonen nu ook huurders in die een te hoog inkomen hebben voor deze woningen. We noemen dit (goedkoop) scheefwonen. Door dit scheefwonen te verminderen, komen de woningen beschikbaar voor de doelgroep. We richten ons daarom niet meer op uitbreiding van de woningvoorraad in Nijmegen en Wijchen. Door dit zogenaamde consolidatiebeleid willen we leegstand in de toekomst voorkomen.

 

Scheefwonen gaan we onder andere tegen door een inkomensafhankelijke huurverhoging te geven aan huurders die niet tot de doelgroep van Talis behoren. Hiermee proberen we deze huurders te bewegen om door te stromen naar een ander marktsegment.

 

Ook zetten we tijdelijke huurcontracten in om de doorstroming te bevorderen. In 2016  zijn we hiermee als experiment begonnen in woontoren Nimbus. In samenspraak met de gemeente Nijmegen hebben we ervoor gekozen om op deze centrumlocatie starters een kans te geven om met tijdelijke huurcontracten te wonen. Het huisvesten van starters en jongeren is een belangrijke volkshuisvestelijke doelstelling in de Woonvisie van de gemeente Nijmegen. En dat is in de Nimbus gelukt.

Op het moment dat wij de woningen moesten adverteren en aanbieden, zijn we uitgegaan van tijdelijke contracten van 1 en 5 jaar, want het zag er naar uit dat nieuwe wetgeving die termijnen zou hanteren. De verhuur van de 1-jaarcontracten verliep moeizaam en ook niet zonder juridische bezwaren. Van de geplande 20 woningen met een 1-jarige huurovereenkomst hebben we uiteindelijk slechts 16 woningen kunnen verhuren. Aan de andere kant horen we dat de zorgaanbieder, waaraan we ook 5 woningen hebben verhuurd, blij is met de tijdelijke contracten. Het stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënten.

Vanwege de positieve effecten voor starters en voor de doorstroming willen we ook op andere locaties tijdelijke huurcontracten gaan inzetten. Inmiddels is duidelijk dat de wetgeving termijnen van 2 en 5 jaar hanteert.

 

De keuze voor het vooruitlopen op wetgeving heeft voor het eerste half jaar van 2016 een negatief effect gehad op het huurdersoordeel van onze nieuwe huurders. Dit lag aanzienlijk lager, op een 6,8, dan we tot dan toe gewend waren. Het huurdersoordeel van nieuwe huurders in de tweede helft van het jaar ligt weer in lijn met voorgaande jaren op een 7,4. Wij hadden het vermoeden dat er een verband bestaat tussen het tijdelijk verhuren van de appartementen in Nimbus en de score van nieuwe huurders, zeker gezien jongeren over het algemeen negatiever oordelen dan andere leeftijdsgroepen (volgens het onderzoeksbureau USP). In de eerste helft van 2016 hebben we 614 woningen verhuurd, waarvan 19% in de Nimbus. Omdat wij verder geen veranderingen hebben doorgevoerd in ons verhuurproces, leek het er op dat de inzet van tijdelijke huurcontracten in de Nimbus tot onduidelijkheid of onvolledigheid van informatie heeft geleid.

Nader onderzoek naar deze klanttevredenheid liet zien dat de nieuwe huurders van Nimbus het proces beoordelen met een 6,1. Wanneer je de beoordelingen van de Nimbus buiten beschouwing laat, ontstaat er een beoordeling van een 7,2. Omdat 42 van de 143 respondenten op het onderdeel nieuwe huurders uit de Nimbus afkomstig is, wordt het algehele gemiddelde sterk beïnvloed: een 6,8 dus als eindoordeel.

 

 

© Talis 2017  |  Disclaimer  |  Colofon  |  Contact  | Jaarverslag 2015